Program pozamerytoryczny

Wydarzenie towarzyszące:

  • 20 stycznia 2023 r. (piątek) godzina 20:30 — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska oraz INFARMA.

**Program pozamerytoryczny finansowany ze środków własnych organizatora